Vliv látek a příměsí obsažených ve vodě na životnost a odolnost výměníků tepla

Některé příměsi a látky mohou mít vliv na životnost výměníku. Článek se zaobírá vlivem pH, tvrdosti vody, zásaditosti ad. Odolnost výměníku se liší v závislosti na oceli použité pro jeho výrobu.

Legenda k tabulce:

+Při normálních podmínkách dobrá odolnost
0Problémy se mohou objevit, zvláště při kombinaci více nepříznivých faktorů
Použití se nedoporučuje
N/AÚdaj není k dispozici
Koncentrace
mg/l
Materiál desek Pájka
AISI 316 254 SMO Měď
Organické látky + + 0
Zásaditost (HCO3-) < 70 + + 0
70–300 + + +
>300 + + 0/+
Sulfáty (SO42-) <70 + + +
70–300 + + 0/–
>300 0 N/A
HCO3-/(SO42-) > 1,0 + + +
< 1,0 + + 0/–
Elektrická vodivost < 10 µS/cm + + 0
10–500 µS/cm + + +
> 500 µS/cm + + 0
Amoniak (NH3) < 2 + + +
2–20 + + 0
> 20 + +
Chloridy (Cl-) < 300 + + +
> 300 0 + 0/+
Sulfity (SO3),
chlor (Cl2)
< 1 + + +
1–5 + + 0
> 5 0/+ + 0/–
Železo (Fe) < 0,2 + + +
> 0,2 + + 0
Volný (agresivní)
oxid uhličitý (CO2)
< 5 + + +
5–20 + + 0
> 5 + +
Mangan (Mn) < 0,1 + + +
> 0,1 + + 0
Hliník (Al) < 0,2 + + 0
> 0,2 + + +
pH < 6,0 0 N/A 0
6,0–7,5 0/+ N/A 0
7,5–9,0 + + +
> 9,0 + + 0
Nitráty (NO3) < 100 + + +
> 100 + + 0
Sulfan
(sirovodík, H2S)
< 0,05 + + +
> 0,05 + + 0/–
Tvrdost vody (4,0–8,5) °dH + + +