Orientační přenosy tepla

Tabulka udává orientační přenosy tepla v kW pro nejběžnější typy výměníků. Tyto hodnoty nejsou určující, doporučujeme dotázat se a nechat si provést výpočet na konkrétní akci. Uvedený přehled výkonů je pro vstupní/výstupní teploty 90/70 °C primární okruh, resp. 80/60 °C sekundární okruh (max. tlaková ztráta 50 kPa).

Typ výměníku Počet desek Výkon kW
B5 10 až 40 3 až 12
B8 10 až 40 15 až 60
B10, B12 20 až 100 40 až 200
B16 20 až 90 50 až 225
B28 30 až 100 100 až 333
B35 20 až 100 80 až 400
 
Typ výměníku Počet desek Výkon kW
B120 40 až 180 165 až 750
B60 40 až 160 190 až 750
B57 40 až 160 250 až 1000
B400, B427 50 až 220 500 až 2200
B65 70 až 220 875 až 2750

Konstrukce a materiál

Pájené deskové výměníky tepla jsou složeny z tenkých ocelových profilových desek, které mezi sebou tvoří kanálkové prostory. Desky jsou po obvodu a na styčných místech spojeny pájkou. Tím je dosaženo vysoké tuhosti s vysokou tepelnou vodivostí. Při výrobě deskových výměníků tepla se používá nerezová ocel AISI 316, která odpovídá oceli ČSN 17 348. Deskové výměníky se také vyrábějí z oceli s vyšším přídavkem molybdenu (Mo-ocel).

Jednotlivé desky jsou k sobě pájené většinou čistou mědí, případně niklovou pájkou pro speciální použití například pro potravinářský průmysl, kde předpisy nedovolují použití Cu pájky.

Tvary kanálků

Běžné tvary kanálků jsou L, M a H. Kanálky L jsou vhodné tam, kde se požadují nízké tlakové ztráty. Deskové výměníky tepla s kanálky H mají vysokou přenosovou schopnost.

Deskové výměníky tepla mají mnohostranné využití

jak pro klasické předávání tepla ve výměníkových a předávacích stanicích tepla, tak i pro speciální, nebo nezvyklé aplikace. Pomocí počítačového programu lze nadimenzovat poměrně velice přesně pro různé druhy média. Výměník Vám rádi spočítáme ve výpočetním programu a navrhneme optimální řešení. Je třeba zadat výkon, teploty primáru a sekundáru. Případně typ média, průtoky, požadované hydraulické ztráty apod.

Tepelné výměníky SWEP lze použít i pro vysoké tlaky

Speciální konstrukce vysokotlakých deskových výměníků dovoluje použití až do tlaku 140 barů. Ceník deskových výměníků tepla dává tušit, že jsou to levné výměníky tepla s vysokou kvalitou.

Vliv látek a příměsí obsažených ve vodě na životnost a odolnost výměníků tepla

Některé příměsi a látky mohou mít vliv na životnost výměníku. Článek se zaobírá vlivem pH, tvrdosti vody, zásaditosti ad. Odolnost výměníku se liší v závislosti na oceli použité pro jeho výrobu.

Legenda k tabulce:

+Při normálních podmínkách dobrá odolnost
0Problémy se mohou objevit, zvláště při kombinaci více nepříznivých faktorů
Použití se nedoporučuje
N/AÚdaj není k dispozici
Koncentrace
mg/l
Materiál desek Pájka
AISI 316 254 SMO Měď
Organické látky + + 0
Zásaditost (HCO3-) < 70 + + 0
70–300 + + +
>300 + + 0/+
Sulfáty (SO42-) <70 + + +
70–300 + + 0/–
>300 0 N/A
HCO3-/(SO42-) > 1,0 + + +
< 1,0 + + 0/–
Elektrická vodivost < 10 µS/cm + + 0
10–500 µS/cm + + +
> 500 µS/cm + + 0
Amoniak (NH3) < 2 + + +
2–20 + + 0
> 20 + +
Chloridy (Cl-) < 300 + + +
> 300 0 + 0/+
Sulfity (SO3),
chlor (Cl2)
< 1 + + +
1–5 + + 0
> 5 0/+ + 0/–
Železo (Fe) < 0,2 + + +
> 0,2 + + 0
Volný (agresivní)
oxid uhličitý (CO2)
< 5 + + +
5–20 + + 0
> 5 + +
Mangan (Mn) < 0,1 + + +
> 0,1 + + 0
Hliník (Al) < 0,2 + + 0
> 0,2 + + +
pH < 6,0 0 N/A 0
6,0–7,5 0/+ N/A 0
7,5–9,0 + + +
> 9,0 + + 0
Nitráty (NO3) < 100 + + +
> 100 + + 0
Sulfan
(sirovodík, H2S)
< 0,05 + + +
> 0,05 + + 0/–
Tvrdost vody (4,0–8,5) °dH + + +

Manuál výměníku tepla SWEP

Ke stažení ve formátu pdf: Manuál výměníků tepla SWEP ke stažení (1,5 MB)